BIZNES KAFEDRASI

BIZNES KAFEDRASI MUDIRI

MULAYDINOV FARXOD MUROTOVICH

Qabul vaqti: Dushanba 14:00-15:00, Chorshanba 15:00-16:00

Telefon: (+99891) 677 62 00

E-mail: f.mulaydinov@kokanduni.uz 


 

KAFEDRA HAQIDA MA`LUMOT

Kafedra o‘zining faoliyatini "Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasi nomi bilan 2019 yil oktyabr oyidan boshladi. Raqamli iqtisodiyot va zamonaviy iqtisodiyot taraqqiyotini inobatga olib kafedra 2020 yildan Biznes kafedrasi nomi bilan faoliyat yuritib kelmoqda. 2019 yilning oktyabr oyidan boshlab kafedraga Mulaydinov Farxod Murotovich mudirlik qilib kelmoqda.

Bugungi kunda kafedrada Jahonning yetakchi davlatlarida tahsil olgan, malaka oshirgan professor-o’qituvchilar talabalarga o’z kasbini sir-asrorlarini o’rgatib kelmoqda. O’tgan qisqa vaqt davomida kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan 3 ta o’quv qo’llanma, 4 ta Scopus bazasiga kiruvchi jurnallarda ilmiy maqolalar, 5 ta impakt faktorli jurnalda ilmiy maqola, 20 dan ortiq tezislar ilmiy koferensiyalarda chop etildi.

Kafedra jamoasi oldiga zamonaviy axborot texnologiyalari bo‘yicha yetuk kadrlar tayyorlash, o‘quv uslubiy, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish asosiy vazifalar etib belgilandi. 

BAKALAVRIAT TA`LIM YO`NALISHLARI

BAKALAVRIAT:

 • Iqtisodiyot
 • Menejment
 • Moliya
 • Tadbirkorlik
 • Mehmonxona va turizmni boshqarish

KAFEDRADA O‘QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

Axborot texnologiyalaridan foydalanish

Biznes va tadbirkorlik asoslari

Iqtisodiyot nazariyasi

Iqtisodiy matematika

Iqtisodiy statistika

Iqtisodchilar uchun matematika

Mikroiqtisodiyot

Moliyaviy hisob

Pul va moliya

Makroiqtisodiyot

Statistik usullar va ularni qo‘llash

Strategik menejment

Turizm geografiyasi va iqtisodiyoti

Xalqaro korporatsiyalar va global iqtisodiyot

Amaliy makroiqtisodiy tahlil

Axborotlar tizimi menedjmenti

Global mehmondo‘stlik biznesini boshqarish

Yetakchilik mahorati

Investitsiyalar tahlili

Korporativ Moliya

Marketing

Moliya

Moliyaviy bozorlar va institutlar

Moliyaviy iqtisodiyot

Moliyaviy risklar

Xalqaro biznes menejment

Xalqaro korporativ moliya

Xalqaro savdo nazariyasi

Ekonometrika

Capstone loyihasi (real iqtisodiy loyihalar)

MICE boshqaruvi

Startup loyixalari franchayzingi

Global strategik menejment

E-Biznes menejment

Menejment simulyatsiyasi

Moliyaviy matematika va modellashtirish

Moliyaviy menejment

Moliyaviy simulyatsiya

Inson resurslarini boshqarish

Xalqaro moliya

Startup biznesi asoslari va rejalashtirish

Startup loyixalarini amalga oshirish

KAFEDRA PROFESSOR-O`QITUVCHILARI

1 Mulaydinov Farxod Murotovich @f_mulaydinov
2 Ochilov Bexzod Ergashevich  @ViceRectorScience
3 Butaboev Maxammadjon Tuychievich
4 Sheraliev Oybek Rixsillaevich @O_Sheraliev
5 Ustadjalilova Xurshida Alievna
6 Kodirova Azadxon Dadaxodjaevna
7 Toxirov Rustam Solijonovich @rtohirov
8 Axmadjonov Oybek Xusanovich
9 Abdukarimova  Shaxnoza Palvanovna
10 Tojieva Muxabbatxon Mansurjon qizi
11 Mamayusupova Dilovar Begmatovna
12 Raxmatov Ulug‘bek To‘xtanazar o‘g‘li
13 Rahmonov Nodirjon Rahmonjon o‘g‘li @Rakhmonov0104
14 Umarov Toxirjon Mamirjonovich
15 Melibaeva Gulxon Nazrullaevna @Melibaeva_Gulxon
16 Yuldashev Saloxiddin Azamovich
17 Umarov Ibrohimjon
18 Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna
19 G‘ofurov Mansurjon Ravshanbekovich
20 Yo'ldashev Axrorjon Egamnazar o'g'li @Axrorjon0092

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR.

SCOPUS VA WEB OF SCIENCE BAZASIGA KIRGAN HAMDA YUQORI IMPAKT FAKTORLI JURNALLARDAGI ILMIY ISHLAR:

1. F.Mulaydinov. Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 02, 2020, ISSN: 1475-7192.

2. Shodiev Tursun, Butaboev Makhamadjon Tuychievich, Mulaydinov Farkhod Murotovich. Effects of the global crisis on the economy of Uzbekistan during the coronovirus pandemidia and measures to ease it. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 2020, Volume 6, Issue 5, ISSN: 2581-4230, Page No. 277-280.

3. Mulaydinov Farkhod, Tokhirov Rustam, Mamayusupova Dilovar. Innovative economy: barriers and prospects. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020.

4. Mulaydinov Farkhod, Kadirova Azadkhon, Melibaeva Gulkhon, Akhmadjonov

Oybek. Advantages of the transition to a digital economy in the innovative

development of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020.

5. J.Kambarov, U.Rakhmatov, N.Rakhmanov, Y.Sultonova. Problems and solutions for the implementation of the Industry-4.0 program in Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020.

6. U.Rakhmatov, F.Mulaydinov, M.Gofurov. Prediction of trading volume of enterprises with seasonal variation on the basis of time series analysis. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 2020.

7. X.Ustadjalilova, N.Erkaboyeva. The effect of ensuring the continuity of mathematics science in tertiary -institution on the effectiveness of teaching. ACADEMICIA : An International Multidisciplinary Research Journal ISSN (online): 2249 –7137, Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13.

DARSLIK VA O‘QUV QO‘LLANMALAR:

 1. М.Т.Бутабоев, Ф.М.Мулайдинов. Теория и практика "Зелёной" экономики”, учебное пособие. Коканд, 2020.
 2. M.T.Butaboyev, F.M.Mulaydinov. Makroiqtisodiyot, o’quv qo’llanma. Qo’qon, 2020.
 3. M.T.Butaboyev, F.M.Mulaydinov. Raqamli iqtisodiyot nazariyasi, o’quv qo’llanma. Qo’qon, 2020.

OAK TASARRUFIDAGI JURNALLARDA, XALQARO VA RESPUBLIKA KONFERENSIYALARIDA CHOP ETILGAN MAQOLA VA TEZISLAR:

 1. X.Ustadjalilova. Matematika fanini o‘qitishda talabalarni bo‘lajak kasbga yo‘naltirish. NamDU ilmiy xabarnomasi. 2019 yil 11-son 322-326 b.
 2. D.Mamayusupova. Mehnat migratsiyasi va xotin-qizlar. O‘tmishga nazar, №16. 2019 y. 61-67 b.
 3. D.Mamayusupova. M.Gofurov. The concept of religious tolerance in the process of spriritual formation of society. Theoretical and applied science. Philadelphia, USA. 2020 й.
 4. R.Toxirov. Электронное правительство в системе государственного управления. Ilm-fan, taʼlim va ishlab chaqarishni innovatsion rivojlantirishdagi zamonaviy muammolar" mavzusidagi xalqaro  ilmiy-amaliy konferensiya,   2020 yil,  13-15 may, Andijon mashinasozlik instituti.
 5. R.Toxirov. Методы и алгоритмы распознавания речи с дефектными произношениями. Ilm-fan, taʼlim va ishlab chaqarishni innovatsion rivojlantirishdagi zamonaviy muammolar" mavzusidagi xalqaro  ilmiy-amaliy konferensiya,   2020 yil,  13-15 may, Andijon mashinasozlik instituti.
 6. R.Toxirov. Zamonaviy korxonalarda ochish kurs tizimlarining tashkil etilishi, ularga qo‘yiladigan talablar va ularning tuzilishi. O‘zbekistonda raqamli (axborotlashgan) iqtisodiyotning zamonaviy holati” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik  anjuman. Toshkent. 2019 yil 29-noyabr.
 7. R.Toxirov. Mamlakatimiz zamonaviy korxonalari uchun dasturiy  taʼminot  arxitekturasi ishlab chiqish masalasi. O‘zbekistonda raqamli (axborotlashgan) iqtisodiyotning zamonaviy holati” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik  anjuman. Toshkent. 2019 yil 29-noyabr.
 8. X.Ustadjalilova. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 5(61) 7 часть Украина, 2020.
 9. X.Ustadjalilova, M.Tojieva. Iqtisodchilar uchun matematika fanining pedagogika fani bilan uzviyligi. Matematika, fizika va axborot texnologiyalarni dolzarb muammolari. mavzusida Respublika ilmiy - amaliy anjumani   materiallari. Buxoro, 25 aprel 2020 y.
 10. X.Ustadjalilova. Особенности современного инновационного процесса в образовании в Республике Узбекистан. “Buxoro viloyatini innovatsion rivojlantirish:  muammo va yechimlar” mavzusida Respublika ilmiy - amaliy anjumani   materiallari. Buxoro, 25 yanvar 2020 y.
 11. F.Mulaydinov, G.Qosimova. Innovatsion, zamonaviy texnologiyalar va “Covid-19” pandemiyasining jahon moliya bozoriga taʼsiri. International conference on economics and social sciences. 2020.
 12. N.Rahmonov, X.Tolipjonov. Biznes reja tuzishda matematikaning ahamiyati Актуальные научные исследования в современном мире. 2020
 13. F.Mulaydinov, G.Qosimova. Yangi iqtisodiyot rivojlanish istiqbollari, global, mintaqaviy va milliy xususiyatlar. Bakalavriat va magistratura talabalarning ilmiy ishlari to‘plami, xalqaro masofaviy ilmiy-amaliy konferensiya, 2020 yil 20 aprel, Toshkent davlat yuridik universiteti.
 14. U.Rakhmatov. New phase in banking: digitalisation and innovative technologies. International Online Conference on Economics & Social Sciences. 2020.
 15. F.Mulaydinov. Masofaviy taʼlimni oliy taʼlimda qo‘llanilishi. "Zamonaviy taʼlimda raqamli texnologiyalar: Filologiya va pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari. 2020.
 16. F.Mulaydinov. Raqamli iqtisodiyotning jamiyat rivojida tutgan o‘rni va ahamiyati. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari Respublika ilmiy-texnik anjumanining maʼruzalar to‘plami, 2019 yil  30-31 may, Farg‘ona.
 17. F.Mulaydinov. Aqlli shaharlar – kelajak shaharlari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari Respublika ilmiy-texnik anjumanining maʼruzalar to‘plami, 2019 yil  30-31 may, Farg‘ona.
 18. F.Mulaydinov. Raqamli platformalarning davlat rivojiga taʼsiri. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari, online Respublika ilmiy-texnik anjumani, 2020 yil 17 aprel, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali.
 19. F.Mulaydinov, M.T.Butaboyev. Kriptovalyutalar: xususiyatlari va imkoniyatlari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari, online Respublika ilmiy-texnik anjumani, 2020 yil 17 aprel, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali.
 20. F.Mulaydinov, M.T.Butaboyev. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari, online Respublika ilmiy-texnik anjumani, 2020 yil 17 aprel, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali.
 21. F.Mulaydinov. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ufqlari.  “Davlat boshqaruvi va iqtisodiyotni raqamlashtirishning ustuvor yo‘nalishlari”, Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, 2020 yil 15 may, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi.
 22. F.Mulaydinov, M.T.Butaboyev. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning innovatsion taʼlim muhitini shakllantirish va rivojlantirish. "Investitsion va innovatsion faoliyatni rivojlantirish: hozirgi holat, muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy onlayn anjumani, 2020 yil 28-29 may, Samarkand.
 23. F.Mulaydinov, M.T.Butaboyev. Raqamli boshqaruvchilarni tayyorlash . "Investitsion va innovatsion faoliyatni rivojlantirish: hozirgi holat, muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy onlayn anjumani, 2020 yil 28-29 may, Samarkand.
 24. D.Mamayusupova. Mehmonxona biznesini shakllantirishda kadrlar boshqaruvining xususiyatlari. Iqtidorli talabalar, magistrantlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilar,  ilmiy-amaliy anjumani. Farg‘ona politexnika instituti. 2020 yil 24 aprel.
 25. D.Mamayusupova. Yoshlarda diniy bag‘rikenglik tafakkurini shakllantirish pedagogik muammo sifatida. Ilm-fan va taʼlimning rivojlanish istiqbollari. Respublika ilmiy konferensiyasi. 2020 yil 27 aprel.
 26. D.Mamayusupova, I.Abdusalomova. Globallashuv davrida axborot makoni va buzg‘unchi g‘oyalarning yoshlar ongiga taʼsiri. Uzluksiz maʼnaviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirishda ommaviy axborot vositalarining roli. Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi. NamDU, 2020 yil 26 iyun.
 27. S.Yuldashev. Navoiy va Ogahiy lirikasidagi mavzu va g‘oya uyg‘unligi. "Filologiyaning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy uslubiy anjumani, 2020 yil 25 aprel. Qo‘qon davlat pedagogika instituti.
 28. S.Yuldashev. Ajdodlar merosida tafakkur va isteʼdod mezoni. O‘zbekistonda ilm fan va taʼlim mavzusidagi ilmiy konferensiya. 2020 yil 24 aprel №2. O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Farg‘ona mintaqaviy filiali.